หน้าแรก

         ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ โดยตรงที่แหล่งกำเนิดด้วยเอนไซม์อินทรีย์จากธรรมชาตฺิ ในสูตรที่เป็นนวัตกรรมของบริษัทเอง
      ผลิตภัณฑ์ Bioway สามารถย่อยสลายคราบสกปรก และกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม
      นวัตกรรมที่เราค้นคิด สามารถใช้สิ่งที่มาจากธรรมชาติสร้างสมดุลให้ธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน
  - ปี 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
  - ปี 2558 ผลิตภัณฑ์ กำจัดกลิ่น BIOWAY ได้รับรางวัล Creator Awards ด้านเศรษฐกิจ ในการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม ประจำปี 2558
  - ปี 2559 ได้รับรางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ด้านสังคมในการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม ประจำปี 2559 น้ำยาทำความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม และ                ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการ GCIP-Thailand นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด

รวมภาพกิจกรรม

 

Visitors: 42,271